• 08 120 819 13

Vi utför renovering av gamla träfönster. Äldre fönster är ofta tillverkade av det som kallas kärnvirke. Det är ett trä av hög kvalitet, framtaget speciellet för fönster, för att klara stora påsfrestningar under lång tid i form av väder och vind. Äldre träfönster, från 1950-talet och tidigare brukar vara tillverkade av hög virkeskvalitet, enligt ovan. Träkvalitén som alltså ofta är bättre än i nya fönster kan vara ett bra skäl till att renovera de befintliga fönstren.

Renovera i stället för att byta ut – bevara husets ursprungliga karaktär. Renovering av träfönster är generellt mer fördelaktigt och lönar sig bättre, än byte av fönster. Vid en fönsterrenovering behåller fasaden också sin ursprungliga karaktär.

Investering med god ekonomi

Att renovera fönstren har ett antal fördelar. Ni minskar läckaget av värme genom fönstren, vilket innebär minskade kostnader för uppvärming. Renovering av fönster ger även fastigheten en ny fräschör, såväl exteriört, som på insidan.

Energiglas – spara ännu mer

Byter ni till energiglas vid renoveringen, så minskar kostnaderna för uppvärming ytterligare.

Renovera på vintern?

Att utföra fönsterrenovering på vintern fungerar alldeles utmärkt. Vi använder skydd som stänger ute kylan lika effektivt som era fönster. Det vanligaste är att vi använder oss av fönsterparaply. Så utomhustemperaturen har ingen inverkan på vårt arbete. Vi kan renovera era fönster när som helst under året.

Så går det till:

Fönster monteras ner för transport till vår verkstad.

Karm och ytterbåge rengörs från färg, kitt och skadat trä, in till friskt virke.

Omkittning/byte av trä, där så behövs.

Grundoljning

Grundstrykningar

Mellanstrykning

Slutstrykning

Fönster monteras tillbaka och finjusteras.

Vi skär till glas och monterar