Vi stöder


En del av vårt överskott skänker vi till välgörande ändamål. Överskottet fördelas på följande fonder: