Kvalitet och miljö


Vårsta Entreprenad AB använder miljövänliga färger från Alcro, den tillverkare som tilldelats flest EU-blommor av svenska SIS miljömärkning. Kriterierna för miljömärkning av färg omfattar bland annat krav på att råvaran framställs på ett miljöanpassat sätt. Halten lösningsmedel är starkt begränsad. Ingredienserna i färger ska inte vara giftiga eller cancerframkallande. Miljöfarliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver eller nonyfenoletoxilat tillåts överhuvudtaget inte.

Många av Alcros färger rekommenderas också av Astma- & Allergiförbundet. Sammantaget har Alcro-Beckers flest miljömärkta färgprodukter i Europa.

 

Nordisk Branschgaranti

Nordisk Branschgaranti är en företagsoberoende funktionsgaranti. De anslutna måleriföretagen har gjort en kvalitetssatsning genom att utbilda sin personal på de garanterade målningssystemen.

Hos Vårsta Entreprenad AB och färgtillverkarna ALCRO och BECKERS garanteras ni som kunder en kvalitetsprodukt som inte kommer att förorsaka er som fastighetsägare några kostnader beroende på fel i material eller utförande under garantitiden.